Hoe meer ik in de Pali Canon lees, des te meer groeit de twijfel. Het boeddhisme van de Boeddha is niet het boeddhisme van ná de Boeddha.

De gedachte dat alle dingen ‘geest’ zijn, vindt geen steun in de leer van de Boeddha.
Boeddhanatuur onthult zich als de moeder aller dwalingen.
En leegte is een leugen, dus waarom zitten om leegte te ervaren?
Al dat vruchteloos getob op het kussen…

Leraren die een Boeddha van andermans voorstelling volgen, vertegenwoordigen misschien een diepe spiritualiteit, maar niet de spiritualiteit van de Boeddha.

Wie het voorwaardelijk ontstaan begrijpt, begrijpt de leer van de Boeddha.
Wie begrijpt eigenlijk het voorwaardelijk ontstaan?
Wie het begrijpt, verwerpt het consensusboeddhisme.

Interzijn is niet de uitweg maar de bron van lijden.
Mindfulness is niet aanvaarden wat is maar bewust werken aan de vrijheid tot verandering.
Alle verandering is van lange duur. Er is geen snelweg naar verlossing in dít leven.
Wereldverzaking en mindfulness zijn twee kanten van één medaille: de Boeddha stichtte een monastieke beweging.
Meditatie, vipassana incluis, is te vaak aangepast aan de eisen van de tijd.
Hoe kun je de Boeddha volgen ‘in’ de wereld? Een contradictio in terminis.

Terug bij af.
Wat rest?