Kweekvis levend verstikken, onverdoofd opensnijden, bij bewustzijn op ijswater bevriezen of de slijmlaag over hun hele lijf met zout wegbranden – ik word onpasselijk van het lijden dat we andere levende wezens (en daarmee ook onszelf) toebrengen

Ik ontleen deze informatie aan de website van Wakker Dier. Daar kun je ook meer lezen over het leven vóór de dood van kweekvissen. Waarom doen we dit dieren toch aan?

20130428-132211.jpg