“De leraar is er wanneer hij door een leerling herkend en aanvaard wordt,” aldus Nico Tydeman in Boeddha Magazine. Beluisteren we in zijn woorden een echo van de controverse rond Rients Ritskes?

Het is geen officiële verklaring over de ‘affaire-Ritskes’. Toch lees ik met deze affaire in het achterhoofd met bijzondere belangstelling wat Tydeman, ‘geestelijk leider’ van het Zen Centrum Amsterdam, schrijft: “Sommige leraren verschijnen op grote podia met volle zalen, andere werken vooral individueel of met kleine groepen. Sommige zijn kort in de leer geweest, andere verbleven vele jaren in de buurt van hun leraar. Weer andere verlieten met of zonder ruzie hun leraar en begonnen voor zichzelf. En er zijn ook zelfbenoemde die nooit officieel bij iemand in de leer geweest zijn. Zo gaat het, zo is het gegaan en zo zal het altijd gaan. De leerling beslist bij wie hij zijn oor te luisteren legt of wiens voorbeeld hij wenst te volgen. Want de geest waait waarheen hij wil en niemand weet waar hij vandaan komt noch waar hij heen gaat.” (‘De ware leraar’, p. 19)

Het is de enige plaats in het themanummer van Boeddha Magazine over ‘leraar en leerling’ waar ik indirect een echo van de kwestie meen te beluisteren. Boeddha Magazine is erin geslaagd om de zaak buiten beschouwing te laten op de pagina over schandalen rond boeddhistische leraren. Sasaki Roshi, Kalu Rinpoche en Genpo Roshi worden genoemd in het artikel ‘Schandalen zorgen voor opschudding’ (p. 31), maar niet de affaire die de afgelopen tijd zoveel pennen en emoties in beroering heeft gebracht. Misschien juist daarom. Eerst maar eens even kijken wat er werkelijk van over blijft wanneer de stofwolken van de publieke verontwaardiging zijn opgetrokken.

Als we nu allemaal de nuchtere, wijze woorden van Tydeman ter harte nemen, dan hoeft de kwestie ook niet opnieuw op te laaien. Tenzij iemand natuurlijk nieuwe feiten zou aandragen, maar dat laten we aan de schoot der toekomst over. “Want de geest waait waarheen hij wil en niemand weet waar hij vandaan komt noch waar hij heen gaat.”

Boeddha Magazine, nummer 71, zomer 2013