Dit moet nu voor eens en voor altijd ophouden. En aan de kaak worden gesteld. Aan de orde is een fimpje van de Chinese televisiezender CCTV, die ook in het Engels uitzendt. Er wordt verslag gedaan van een Europees-Chinese conferentie vorige week in Chongqing in zuidwest China over mensenrechten, in het bijzonder de rechten van minderheden, waaronder die van mensen in Tibet.

André van der Braak.
André van der Braak in Peking, China.
De Nederlandse professor André van der Braak, hoogleraar in het boeddhisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam, spreekt de conferentie toe en wordt in het filmpje twee maal geïnterviewd. Het confucianisme heeft China een traditie van mensenrechten gegeven. Mensenrechten zijn universeel, maar in hun toepassing ook lokaal. Geen woord over de feitelijke mensenrechtensituatie in China. Kijk zelf maar, hier is de link.

André is acht jaar geleden in het Zen Centrum Amsterdam een tijdje mijn zendocent geweest en ik heb hem uit die tijd hoog, maar dat verhindert me niet opnieuw kritiek op hem uit te oefenen over de naïeve manier waarop hij zich laat inpassen in de staatspropaganda van de Chinese politiestaat. Opnieuw, want ik heb hem al een keer in het openbaar van katoen gegeven om een stukje in Boeddha Magazine waarin hij, verslag doende van een reis naar China, hetzelfde kunstje flikte. Dit was in 2014.

Waar is de geest van Hisamatsu in vredesnaam bij Maha Karuna Chan? Als geautoriseerde leraar in deze traditie dreigt Van der Braak op deze manier een schandvlek te worden voor de moderne zenbeoefening, ook al staat hij in een lange historie waarin boedhisme het staatsgezag kritiekloos heeft accommodeerd.