Kritische toetsing van boeddhistische dogma’s en doctrines: dit is waar het aan ontbreekt. Het gevaar is dat van een in zichzelf gekeerd boeddhisme.

Die domme boeddhisten toch in het Westen, die mediteren en mediteren, en er ondertussen met hun verstand maar niet bij kunnen dat andere boeddhisten tot geweld in staat zijn, zoals in Myanmar.

Die domme boeddhisten toch uit de begintijd van het boeddhisme, die zich bezighielden met hun eigen verlossing, maar nog niet in klaar waren voor de ware Dharma, omdat het inzicht dat alle dharma’s leeg zijn, buiten het bereik van hun geestelijke ontwikkeling lag.

Die domme boeddhisten toch, die zich vastklampten aan uiterlijkheden, aan tempels en teksten; zo benamen zij zich de mogelijkheid om zich te realiseren dat alles al in verlichte staat aanwezig is en dat de enige opdracht is in andere levende wezens dit lichtje van bevrijding aan te steken.

Die domme boeddhisten toch in het Westen, van wie de geestelijke ontwikkeling aan de oppervlakte blijft steken, omdat zij genoegen nemen met een vereenvoudigd boeddhisme in plaats van zich te oefenen volgens de instructies die Gautama Boeddha in zijn leringen achterliet.

En zo is de cirkel rond. Uit het oorspronkelijke boeddhisme ontwikkelde zich Mahayana. Uit Mahayana een universalistisch boeddhisme, dat vleugels kreeg toen het Westen zich ontvankelijk toonde voor op maat gemaakte, vereenvoudigde versies daarvan. De reactie, terug naar de bron, liet niet lang op zich wachten.

Met iedere vorm van boeddhisme is een apologetische reflex verbonden, een zich afzetten tegen andere stromingen. Van alle dogma’s en doctrines is die van de leegte (sunyata) de meest gewaagde, meest vérgaande, meest discutabele. Subject en object die in elkaar vervloeien, de identiteit van samsara en nirvana, meditatie die gelijk is aan verlichting: het resoneert bij menig boeddhist, maar is het ook waar, houdbaar bij kritische toetsing?

Interne toetsing van boeddhistische dogma’s en doctrines aan elkaar, en externe toetsing, van boeddhistische verklaringsmodellen aan die van niet-boeddhistische stromingen: dit is waar het aan ontbreekt. Het gevaar is dat van een in zichzelf gekeerd boeddhisme.