De Standaard

dds-cover

Durf Den Strijd. Het antirevolutionaire dagblad De Standaard 1872-1887. Door drs. Jules Prast. Amsterdam, 1988. 243 pagina’s. Voorlopige digitale heruitgave 2016 (facsimile). ISBN 978-9-08263-580-5. Pdf, 65MB.

Op verzoek wordt u na het invullen van het bestelformulier gratis een exemplaar ter beschikking gesteld.

Over het boek:

image
Eerste nummer, 1 april 1872

Aan de vooravond van de verzuiling was het antirevolutionaire dagblad De Standaard de eerste partijkrant in Nederland. In de krant vond Abraham Kuyper, de voorman van de gereformeerde vleugel binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, een middel om zijn achterban te smeden, te mobiliseren en aan zich te binden.

De continuïteit van de krant hing in de beginjaren verschillende malen aan een zijden draadje. Pas toen hoofdredacteur Kuyper langere tijd afwezig was, kreeg de uitgever, J.H. Kruyt, de ruimte om de organisatie van de krant op professionelere leest te schoeien.

Abraham Kuyper
Abraham Kuyper

Kuypers gereformeerden scheidden zich in 1886 af van het hervormde kerkverband. Kruyt, behalve uitgever inmiddels ook eigenaar van De Standaard, bleef evenwel hervormd. Dit schiep een groot probleem voor Kuyper. Met het nodige gekonkel en een afkoopsom wist hij Kruyt te bewegen afstand te doen van de eigendom van De Standaard aan een antirevolutionaire persvereniging.

Wat zich werkelijk voordeed bij de krant, is nooit verteld; in het beeld van De Standaard domineren de inhoudelijke journalistieke arbeid en de figuur van Kuyper, die zich overeenkomstig het tijdsbeeld schikte in de leiderschapscultus omtrent zijn persoon. Durf Den Strijd was in 1988 het eerste kritisch-historische onderzoek van wat zich achter de schermen bij De Standaard afspeelde. Het vertelt het verhaal van de voorgeschiedenis en de eerste vijftien jaren van de krant. Uit de legpuzzel van stukken in verschillende archieven reconstrueert de studie wat er in de praktijk gebeurde en wie de krant feitelijk maakten.

Durf Den Strijd heeft een plaats gekregen in de wetenschappelijke geschiedschrijving over Kuyper, de ontwikkeling van de protestants-christelijke pers in de negentiende eeuw en het verzuilingsproces in antirevolutionaire kring. Onder historici is er nog steeds vraag naar de studie. Een volledige heruitgave is in voorbereiding. Tijdelijk wordt de studie nu in facsimile ter beschikking gesteld aan iedereen die er belangstelling voor heeft.

De beginletters van de krant verwerkt in het logo ervan
De beginletters van de krant verwerkt in het logo (circa1912)

Meer informatie:

Jules Prast, De mannen achter De Standaard bleven onderbelicht. In: VU Magazine, september 1985 – klik hier

Andere publicaties door Jules Prast over Abraham Kuyper, De Standaard en de Nederlandse persgeschiedenis – klik hier

Bestellen:

Klik hier om uw bestelling van Durf Den Strijd te versturen via het bestelformulier; u ontvangt dan een mail over de mogelijkheden om het bestand in uw bezit te krijgen.

%d bloggers liken dit: